Chim Sẻ Đi Nắng tên thật là Nguyễn Đức Bình sinh ngày 1-6-1996 Tân Lập, huyện Đan Phượng , Hà Tây nay Hà Nội. Chim Sẻ Đi Nắng