Các đội tham gia CKTG 2018 LMHT

Danh sách các đội tham dự CKTG 2018 tại Hàn Quốc, giải đấu “The 2018 Season World Championship” được tổ chức hàng năm bởi nhà phát hành game Riot Games.

Xem thêm: Lịch thi đấu CKTG LMHT 2018

Gen.G – LCK Hàn Quốc

Các đội tham gia CKTG 2018 LMHT - GenG

Afreeca Freecs – LCK Hàn Quốc

Các đội tham gia CKTG 2018 LMHT - Afreeca Freecs

KT Rolster – LCK Hàn Quốc

Các đội tham gia CKTG 2018 LMHT - KT Rolster

RNG – LPL Trung Quốc

Các đội tham gia CKTG 2018 LMHT - RNG

IG – LPL Trung Quốc

Các đội tham gia CKTG 2018 LMHT - IG

EDG – LPL Trung Quốc

Các đội tham gia CKTG 2018 LMHT - EDG

100 Thieves – NA Bắc Mỹ

Các đội tham gia CKTG 2018 LMHT - 100 Thieves

C9 – NA Bắc Mỹ

Các đội tham gia CKTG 2018 LMHT - C9

Team Liquid – NA Bắc Mỹ

Các đội tham gia CKTG 2018 LMHT - Team Liquid

Flash Wolves – LMS

Các đội tham gia CKTG 2018 LMHT - Flash Wolves

MAD Team – LMS

Các đội tham gia CKTG 2018 LMHT - Mad Team

G-rex – LMS

Các đội tham gia CKTG 2018 LMHT - Grex

InFinity eSPORTS – LLN Bắc Mỹ La Tinh

Các đội tham gia CKTG 2018 LMHT - InFinity eSPORTS

Fnatic – EU Châu Âu

Các đội tham gia CKTG 2018 LMHT - Fnatic

Vitality – EU Châu Âu

Các đội tham gia CKTG 2018 LMHT - Vitality

G2 – EU Châu Âu

Các đội tham gia CKTG 2018 LMHT - G2

Kaos Latin Gamers – CLS

Các đội tham gia CKTG 2018 LMHT - Kaos Latin Gamers

Gambit Esports – LCL

Các đội tham gia CKTG 2018 LMHT - Gambit Esports

Dire Wolves – OPL

Các đội tham gia CKTG 2018 LMHT - Dire Wolves

Ascension Gaming – Đông Nam Á

Các đội tham gia CKTG 2018 LMHT - Ascension Gaming

KaBuM! Esports – Brazil

Các đội tham gia CKTG 2018 LMHT - Kabum

DetonatioN FocusMe – Nhật Bản

Các đội tham gia CKTG 2018 LMHT - DetonatioN FocusMe

SuperMassive eSports – Thổ Nhỹ Kỳ

Các đội tham gia CKTG 2018 LMHT - SuperMassive eSports

PVB

Các đội tham gia CKTG 2018 LMHT - PVB

Tags: