Cách ghép đồ Đấu Trường Chân Lý cho từng Tướng

Tổng hợp cách ghép đồ đấu trường chân lý cho từng tướng. Mặc dù DTCL đã ra mắt được một khoảng thời gian, Nhưng với hệ thống hơn 50 vị tướng sẽ rất khó để người chơi có thể biết được trang bị nào phù hợp với tướng nào. Vì vậy hãy cùng chúng tôi điểm qua những trang bị trấn phái cho từng tướng trong Đấu trường chân lý.

Cách ghép đồ Đấu Trường Chân Lý cho từng Tướng

Aatrox

Cách lên đồ aatrox đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Aatrox là: Dao điện Statikk, Ma Vũ Song Kiếm.

Ahri

Cách lên đồ ahri đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Ahri là: Vọng âm Luden, Cuồng đao Guinsoo.

Akali

Cách lên đồ akali đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Akali là: Trường Thương Shojin, Quyền Trượng Đại Thiên Sứ.

Anivia

Cách lên đồ Anivia đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Anivia là: Mũ Phù Thủy Rabadon, Quỷ thư Morello.

Ashe

Cách lên đồ Ashe đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Ashe là: Quyền Trượng Đại Thiên Sứ, Dao điện Statikk.

Aurelion sol

Cách lên đồ AURELION SOL đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Ashe là: Mũ Phù Thủy Rabadon, Trường Thương Shojin.

Blitcrank

Cách lên đồ BLITCRANK đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Blitcrank là: Tim Băng, Vuốt Rồng.

Brand

Cách lên đồ Brand đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Brand là: Mũ Phù Thủy Rabadon. Kiếm Súng Hextech.

Braum

Cách lên đồ Braum đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Braum: Cờ Hiệu Zeka, Phong Kiếm.

Cho’gath

Cách lên đồ Cho'Gath đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Cho’gath: Giáp máu Warmog, Rìu Đại Mãng Xà.

Darius

Cách lên đồ Darius đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Darius: Kiếm Súng Hextech, Dây Chuyền Iron Solari.

Draven

Cách lên đồ Draven đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Draven: Cuồng Đạo Guinsoo, Đại Bác Liên Thanh.

Elise

Cách lên đồ Elise đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Elise: Dao Điện Statikk, Rìu Đại Mãng Xà.

Evelynn

Cách lên đồ Evelyn đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Evelynn: Kiếm Súng Hextech, Vọng Âm Luden.

Fiora

Cách lên đồ Fiora đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Fiora: Ỷ Thiên Kiếm, Cuồng Đao Guinsoo.

Gangplank

Cách lên đồ Gangplank đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Gangplank: Dao Điện Statikk, Cuồng Đao Guinsoo.

Garen

Cách lên đồ Garen đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Garen: Giáp Thiên Thần, Giáp Máu Warmog.

Gnar

Cách lên đồ Gnar đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Gnar: Ma Vũ Song kiếm, Đại Bác Liên Thanh.

Graves

Cách lên đồ Graves đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Graves: Dao Điện Statikk. Ma Vũ Song Kiếm.

Karthus

Cách lên đồ Karthus đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Karthus: Mũ Phù Thủy Rabadon, Quyền Trượng Đại Thiên Sứ.

Kassadin

Cách lên đồ Kassadin đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Kassadin: Cuồng Đao Guinsoo, Gươm Giáo Sĩ.

Katarina

Cách lên đồ Katarina đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Katarina: Vọng âm Luden, Kiếm Súng Hextech.

Kayle

Cách lên đồ Kayle đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Kayle: Dây Chuyền Chuộc Tội, Quyền Trượng Đại Thiên Sứ.

Kennen

Cách lên đồ Kennen đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Kennen: Mũ Phù Thủy Rabadon, Dao điện Statikk.

Kha’zix

Cách lên đồ Khazic đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Kha’zix: Kiếm Súng Hextech, Ma Vũ Song Kiếm.

Kindred

Cách lên đồ Kindred đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Kindred: Ma Vũ Song Kiếm, Quyền Trượng Đại Thiên Sứ.

Leona

Cách lên đồ Leona đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Leona: Dây Chuyền Iron Solari, Tim Băng.

Lissandra

Cách lên đồ Lissandra đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Lissandra: Quỷ thư Morello, Giáp Máu Warmog.

Lucian

Cách lên đồ Lucian đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Lucian: Đại Bác Liên Thanh, Vô Cực Kiếm.

Lulu

Cách lên đồ Lulu đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Lulu: Dây Chuyền Chuộc Tội, Quyền Trượng Đại Thiên Sứ.

Miss Fortune

Cách lên đồ Missfortune đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Miss fortune: Dao Điện Statikk, Mũ Phù Thủy Rabadon.

Mordekaiser

Cách lên đồ mordekaiser đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Mordekaiser: Tim Băng, Giáp Gai.

Morgana

Cách lên đồ morgana đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Morgana: Dây Chuyền Chuộc Tội, Ma Vũ Song Kiếm.

Nidalee

Cách lên đồ nidalee đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Nidalee: Đại Bác Liên Thanh, Cuồng Đao Guinsoo.

Poppy

Cách lên đồ poppy đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Poopy: Giáp Gai, Vuốt Rồng.

Pyke

Cách lên đồ pyke đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Pyke: Kiếm Thầm Lặng, Trường Thương Shojin.

Rek’sai

Cách lên đồ reksai đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Rek’sai: Rìu Đại Mãng Xà, Ma Vũ Song Kiếm.

Rengar

Trang bị trấn phái Rengar: Cuồng Đao Guinsoo, Vô Cực Kiếm.

Sejuani

Trang bị trấn phái Sejuani: Dây Chuyền Chuộc Tội, Bùa Đỏ.

Shen

Cách lên đồ shen đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Shen: Dây Chuyền Chuộc Tội, Tim Băng.

Shyvana

Cách lên đồ shyvana đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Shyvana: Cuồng Đao Guinsoo, Ma Vũ Song Kiếm.

Swain

Cách lên đồ swain đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Swain: Mũ Phù Thủy Rabadon, Quỷ Thư Morello.

Tristana

Cách lên đồ tristana đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Tristana: Cuồng Đao Guinsoo, Đại Bác Liên Thanh.

Varus

Trang bị trấn phái Varus: Vọng Âm Luden, Quyền Trượng Đại Thiên Sứ.

Vayne

Trang bị trấn phái Vayne: Ma Vũ Song Kiếm, Đại Bác Liên Thanh.

Veigar

Trang bị trấn phái Veigar: Vọng Âm Của Luden, Mỹ Phù Thủy Rabadon.

Volibear

Trang bị trấn phái Volibear: Rìu Đại Mãng Xà, Dao Điện Statikk.

Warwick

Trang bị trấn phái Warwick: Ma Vũ Song Kiếm, Rìu Đại Mãng Xà.

Yasuo

Trang bị trấn phái Yasuo: Cuồng Đao Guinsoo, Ma Vũ Song Kiếm.

Zed

Cách lên đồ zed đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Zed: Vô Cực Kiếm, Ỷ Thiên Kiếm.

Cách ghép đồ Đấu Trường Chân Lý cho từng Tướng
2.5 (50%) 2 votes