Cách ghép đồ Đấu Trường Chân Lý cho từng Tướng

Tổng hợp cách ghép đồ đấu trường chân lý cho từng tướng. Mặc dù DTCL đã ra mắt được một khoảng thời gian, Nhưng với hệ thống hơn 50 vị tướng sẽ rất khó để người chơi có thể biết được trang bị nào phù hợp với tướng nào. Vì vậy hãy cùng chúng tôi điểm qua những trang bị trấn phái cho từng tướng trong Đấu trường chân lý.

Cách ghép đồ Đấu Trường Chân Lý cho từng Tướng

Aatrox

Cách lên đồ aatrox đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Aatrox là: Dao điện Statikk, Ma Vũ Song Kiếm

Ashe

Cách lên đồ Ashe đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Ashe là: Quyền Trượng Đại Thiên Sứ, Dao điện Statikk.

Brand

Cách lên đồ Brand đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Brand là: Mũ Phù Thủy Rabadon. Kiếm Súng Hextech.

Braum

Cách lên đồ Braum đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Braum: Cờ Hiệu Zeka, Phong Kiếm.

Kha’zix

Cách lên đồ Khazic đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Kha’zix: Kiếm Súng Hextech, Ma Vũ Song Kiếm.

Kindred

Cách lên đồ Kindred đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Kindred: Ma Vũ Song Kiếm, Quyền Trượng Đại Thiên Sứ.

Leona

Cách lên đồ Leona đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Leona: Dây Chuyền Iron Solari, Tim Băng.

Lucian

Cách lên đồ Lucian đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Lucian: Đại Bác Liên Thanh, Vô Cực Kiếm.

Rek’sai

Cách lên đồ reksai đấu trường chân lý

Trang bị trấn phái Rek’sai: Rìu Đại Mãng Xà, Ma Vũ Song Kiếm.

Varus

Trang bị trấn phái Varus: Vọng Âm Luden, Quyền Trượng Đại Thiên Sứ.

Vayne

Trang bị trấn phái Vayne: Ma Vũ Song Kiếm, Đại Bác Liên Thanh.

Veigar

Trang bị trấn phái Veigar: Vọng Âm Của Luden, Mỹ Phù Thủy Rabadon.

Volibear

Trang bị trấn phái Volibear: Rìu Đại Mãng Xà, Dao Điện Statikk.

Warwick

Trang bị trấn phái Warwick: Ma Vũ Song Kiếm, Rìu Đại Mãng Xà.

Yasuo

Trang bị trấn phái Yasuo: Cuồng Đao Guinsoo, Ma Vũ Song Kiếm.