Tuy thành tích của Phong Vũ Buffalo tại CKTG 2018 không được như mong đợi, nhưng các chàng trai của chúng ta đã để lại rất nhiều cảm