Ra mắt gói đa sắc Tristana Luyện Rồng & Lulu Luyện Rồng!

Gói đa sắc dành cho trang phục Tristana Luyện RồngLuLu Luyện rồng đã được cập nhật trên máy chủ thử nghiệm PBE Dự kiến sẽ ra mắt vào phiên bản update 8.20.

Đa sắc Tristana Luyện Rồng

Ra mat goi da sac Tristana Luyen Rong & Lulu Luyen Rong - Do

Ra mat goi da sac Tristana Luyen Rong & Lulu Luyen Rong - Hong

Ra mat goi da sac Tristana Luyen Rong & Lulu Luyen Rong - Bac

Ra mat goi da sac Tristana Luyen Rong & Lulu Luyen Rong - Xanh

Ra mat goi da sac Tristana Luyen Rong & Lulu Luyen Rong - Xanh damRa mat goi da sac Tristana Luyen Rong & Lulu Luyen Rong - Xanh la

Đa sắc Lulu Luyện Rồng

Ra mat goi da sac Tristana Luyen Rong & Lulu Luyen Rong - 1Ra mat goi da sac Tristana Luyen Rong & Lulu Luyen Rong - 2

Ra mat goi da sac Tristana Luyen Rong & Lulu Luyen Rong - 3

Ra mat goi da sac Tristana Luyen Rong & Lulu Luyen Rong - 4

Ra mat goi da sac Tristana Luyen Rong & Lulu Luyen Rong - 5

>> Trang phục Heimerdinger luyện rồng

Tags: